Kastamonu Gezilecek Tarihi Yerler

Kastamonu Gezilecek Tarihi Yerler
tarafından

Kastamonu’da gezilmesi gereken yerler arasında pek çok tarihi cami,külliye,konak ve müzeler bulunmaktadır.Kastamonu’da gezmeniz gereken tarihi mekanlar arasında; Kastamonu Saat Kulesi, Kastamonu Kalesi, Liva Paşa Konağı, Etnografya Müzesi, İsmail Bey Külliyesi ve Kastamonu Arkeoloji Müzesi ilk sırada yer almaktadır.Merkezi lokasyonu ve tarihi merkezlere yakınlığı ile Hisar Otel konaklama ihtiyacınıza, kalite ve konfor anlayışı ile hitap etmektedir.

                                            Kastamonu Saat Kulesi

Kastamonu Hükümet Konağı’nın arkasındaki, şehrin doğusunda bulunan yamaç üzerindeki Saat Kulesi’ni Kastamonu Valilerinden Abdurrahman Nureddin Paşa 1884-1885 yıllarında yaptırmış ve saatini de Avrupa’dan getirtmiştir.

Saat Kulesi kare bir kaide üzerinde 12 m. yüksekliğindedir.

Açık sarı ve açık yeşil renkte kesme taştan yapılmıştır.

Yuvarlak kemerli bir kapı ile içerisine girilen kule, içten iki katlıdır.

Dört yöne de yuvarlak ve geniş pencereler açılmıştır.

Katlar arası dışarıya taşkın silmelerle belirlenmiştir.

Kulenin ikinci katında bulunan saatin malzemeleri ve onun üzerinde de çanı bulunmaktadır. Kulenin üzeri piramidal bir külahla örtülmüştür.

Kastamonu Saat Kulesi de ülkemizin birçok eski şehrinde olduğu gibi II. Abdülhamit zamanında ve yurt sathında ülke yaşayanlarımızın zamanı daha iyi kullanabilmeleri için Sultan’ın iradeleri ile yaptırılmıştır.

Saat kuleleri şehrin merkezinde ve hükümet binası yakınlarına, çevreden iyi görülebilecek konumda inşaa edilmişlerdir.

Bu saatler her saat başında vakti ifade edecek kadar gong vuruşu yaparlar, saat aralarında ise yarım gong vuruşu yapmaktadırlar.Makinesi mekanik olan bu saatlerin bir kısmı hala çalışmaktadır.Bu saatlerin hepsinin de bir emini vardır.Saat emini denilen bu kişiler saatin ve saat kulesinin bakımı ile korumasını yaparlar, periyodik aralar ile de saat zembereğini kurarlar.

129 yıllık olan saat kulesi ile ilgili rivayetler vardır.

Rivayete göre;

1. Abdülhamit zamanında saat İstanbul’da Sarayburnu’nda bulunurken yanlış gitmesi ve zamansız çalması sarayı kızdırmış, saray tarafından cezalandırılarak Kastamonu’ya sürgün edilmiştir.

Diğer Rivayete göre;

Dönemin padişahının hareminde bulunan gözde bir cariyesinin Sarayburnu’nda ki bu saatin vurma sesi nedeni ile karnındaki çocuğunu düşürmesi sonucu, padişah tarafından Saat Kulesi, Kastamonu’ya sürgün edilmiştir.

Ayrıca tarihi Saat Kulesi, şehrin panoramik fotoğrafını çekmek isteyen ziyaretçiler tarafından büyük ilgi görüyor.

Kuledeki tarihi saat, bugüne kadar görev yapan 20 bekçi sayesinde aksamadan çalıştırılıyor.

Tarihi Saat Kulesinde görev alan bekçiler, her gün saati kuruyor ve kulenin çevresinin bakımını yapıyor.

Bekçiler, kuledeki saatin 24 saat çalıştığı ve her gün kurulmaması halinde duracağını belirttiler.

                                 Kastamonu Kalesi

Kale Kastamonu’ya hakim bir tepede olduğu için şehir merkezinden çok rahatlıkla görünüyor.

Kastamonu’ nun en önemli tarihi miraslarından birisi olan Kale, Kommenler Hanedanı zamanında 12. yüzyıl içersinde Türklerin Bölgeye yaptıkları akınlar neticesinde yapılmıştır. Kalenin alt yapısı Ortaçağ Son Dönem Bizans mimari özelliğini taşırken; günümüze kadar ulaşan kısmı Beylikler döneminde esaslı tamirattan geçirilmiştir.   112 metre yükseklikteki tabi tepenin üzerinde yer alan kale; güneyden kuzeye 155 metre, doğudan batıya 30 – 50 metre genişliğindedir.

Yapısı taş ve harçtır. Aralarda ahşap hatıllar da kullanılmış olup 15 büyük kule ve burç ile güvenlik sistemi desteklenmiştir.

Kalenin orta kısmındaki dehliz şeklinde merdivenli yol, Kale Kapısı mevkiinden dış surlara ulaşmaktadır. Bu dehliz hem kale dışından erzak malzeme alımını sağlayan, hem de bir kuşatma esnasında halkın barındığı bir mekan olarak kullanılmıştır. Günümüzde üstü demir parmaklıkla örtülen bu dehlizin ziyarete açılması ile Kastamonu turizmine de önemli bir materyal kazandırılmış olacaktır.2005 yılı içersinde Kastamonu Belediye Başkanlığı tarafından restorasyon ve onarımı yapılmıştır.

                   Liva Paşa Konağı Etnografya Müzesi

1879-1881 yıllarında Mir Liva Sadık Paşa tarafından haremlik selamlıklı olarak bodrum artı üç katlı olarak yaptırılmış konak 1997 yılında etnografya müzesine dönüştürülmüştür.Müzenin girişinde zemin katta Kastamonu’ya ait eski görüntülerin bulunduğu fotoğraflar yer alır. Kışlık kat olarak kullanılan orta katta Kastamonu el zanaatlarını yansıtan ahşap el oymacılığı eserleri, dokumacılık, semer ve koşum takımcılığı, baskıcılık, kunduracılık, urgancılık ve bakırcılık bölümleri bulunmaktadır. Yazlık kat olarak kullanılan üst kat ise bir müze ev olarak düzenlenmiş, bir konağın içinde bulunan gelin odası, oturma odası, günlük odalar (kadın-erkek), misafir odası, baş oda olarak hazırlanmıştır.

İsmail Bey Külliyesi

Kent merkezinde İsmail Bey Mahallesi’nde yer alan külliye, üzerinde MÖ 7. yüzyıla ait iki adet kaya mezarına sahip Şahinşah Kayası üzerinde yer almaktadır. Candaroğulları Beyliği’nin son hükümdarı İsmail Bey tarafından yaptırılan külliye içerisinde cami, türbe, medrese, han, hamam ve kütüphaneden oluşan beylikler devri sanatının en güzel örneklerini sergileyen yapılar topluluğu bulunmaktadır.Döneminin bir ticaret ve ilim üssü olan, külliyenin içindeki deve hanı ve medrese, Kastamonu Valiliği tarafından yeniden düzenlenerek turizm amaçlı yöresel mutfak ve el sanatları merkezi olarak kullanılmaktadır.

 

Kastamonu Arkeoloji Müzesi

1910 yılında İttihat ve Terakki Kulübünün Kastamonu Şubesi olarak inşa edilmiştir. Tamamen kesme taştan yapılan binanın planı Mimar Kemallettin Bey tarafından çizilmiştir.1940’lı yıllarda itibaren Kastamonu, ve çevre vilayetlerinden toplanarak getirilen arkeolojik eserlerin toplandığı bir depo olarak kullanılan bu bina 1952 yılından itibaren Müze olarak faaliyet göstermektedir.

Kastamonu Saat Kulesi

Share